Om klubben

Risør IL, org.nr 995 830 310
Kontaktperson: Thomas Axelsen tlf. 901 82 175, mail: thax@online.no
Kontonummer 2801 23 95223

Styret for 2019 består av;

Klubben har fem undergrupper og «styret» i gruppene;

Ski og skøyter: Øystein Frøyna, Elen Lauvhjell og Magne Halvorsen.

Friidrett: Øyvind Nilsen, Solfrid Aasbø Lundberg og Thomas Axelsen.

Triatlon: Halvor Halvorsen, Erik Nilsen og Vidar Alvestad.

Gymnastikk og Turn: Her har Inger Lise Axelsen ansvaret for voksengymnastikken.

Volleyball: Sølvi Byberg og Vibeke Martenstangen.

På årsmøtet ble det vedtatt at kontingenten for 2019 skal holdes lav;

  • Barn og ungdom til og med året de fyller 19 år – kr. 100,-
  • Voksne fra 20 år – kr 200,-

 

Klubbens valgte revisor er Per Arve Øyen og Erik Nilsen.

Valgkomite: Liv Jorunn Høiberg, Sølvi Byberg og Cato Solstad (leder).